Deze rapportage geeft informatie over het project ‘Take the next step’ in de periode januari – december 2018.

Voortgangsrapportage ttns