SBO Sjalom

SBO Sjalom
Adres:
J.F.Kennedylaan 6
9203 JV Drachten
Details:
Voor wie
Christelijk speciaal basisonderwijs voor ZO Friesland

Doelstelling
onderwijs voor kinderen met leer- en gedragsmoelijkheden.

Telefoonnummer:
0512 515 761
Fax:
0512 542 567