Sardes

Sardes
Adres:
Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
Postbus:
2357
3500 GJ Utrecht
Details:

Voor wie
Departementen en gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, leerkrachten en schoolleiders, ministeries, stichting Lezen en het Transferpunt Onderwijsachterstanden, Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Onderwijsraad en internationale organisaties als de OESO en Unesco

Doelstelling
Advies- en onderzoeksbureau Sardes is werkzaam in de educatieve sector en stelt zich ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Wij voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Sardes wil wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar brengen en samen met opdrachtgevers komen tot adequate oplossingen en effectieve werkwijzen.

Openingstijden:
Elke werkdag van 08:30 tot 17:15 uur
Telefoonnummer:
030 – 232 62 00