Revalidatie Friesland

Revalidatie Friesland
Adres:
Hoofdstraat 3
9244 CL Beetsterzwaag
Postbus:
2
9244 ZN Beetsterzwaag
Details:

Doelstelling
Revalideert kinderen, jongeren en volwassenen en stimuleert hen zo goed mogelijk om te gaan met hun lichamelijke beperkingen; ondersteunt mensen (opnieuw) vorm en inhoud te geven aan hun leven, eigen keuzes te maken met als doel een zo zelfstandig mogelijk bestaan

Telefoonnummer:
0512 – 38 94 94