Ouders van waarde

Ouders van waarde
Adres:
Rijksstraatweg 150
3956CT Leersum
Postbus:
125
3970 AC Driebergen
Details:

Voor wie
OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs.
Doelstelling
Wij zetten ons in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Ons hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen!

Wat doen wij?
Of het nou gaat om faalangst, huiswerk- of spijbelbeleid, maatschappelijke stages, verantwoord mediagebruik, een
verkeersveilige schoolomgeving of een goed geregelde overblijf… OUDERS VAN WAARDE zet zich in om samen met ouders en scholen elk kind het beste te bieden qua opvoeding en onderwijs.

OUDERS VAN WAARDE

 • adviseert en ondersteunt ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden
 • zet zich in voor een optimale samenwerking tussen school en thuis
 • maakt zich sterk voor een goede kwaliteit en sfeer op school
 • bestrijdt pesten, faalangst en geweld in het onderwijs
 • voert actie voor lage onderwijskosten
 • biedt informatie en tips voor de (geloofs)opvoeding
 • ondersteunt en schoolt ouder- en medezeggenschapsraden
 • ondersteunt en schoolt overblijfkrachten
 • organiseert trainingen in workshops over ouderbetrokkenheid en medezeggenschap
 • verzorgt boeiende ouderavonden over actuele onderwijs- en opvoedthema’s
 • bemiddelt bij conflicten tussen ouders en school
 • biedt leuke en informatieve brochures en folders voor ouders
 • voert overleg met de overheid
 • behartigt ouderbelangen
 • zet zich in voor een sterke profilering en positie van het christelijk, katholiek en oecumenisch
  onderwijs
Telefoonnummer:
0343 – 51 34 34