EDventure – Vereniging v. onderwijsadviesbureaus

EDventure – Vereniging v. onderwijsadviesbureaus
Adres:
Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG Den Haag
Details:

Voor wie
Onderwijs- en andere vormen van educatieve instellingen

Doelstelling
EDventure is de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland.
De leden werken binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en in de Jeugdzorg en zijn actief op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk, psychologisch, schoolorganisatorisch en veranderingskundig terrein. Gemeenten, provincies, bedrijven en kinderdagverblijven behoren tot de vele opdrachtgevers.
Het optimaliseren van onderwijskansen voor kinderen, het leveren van hoge kwaliteit en het uitwisselen van best practises staan hoog op de agenda van de leden. In 2015 zijn 22 onderwijsadviesbureaus aangesloten bij EDventure; met in totaal zo’n 2.000 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk.

Openingstijden:
Elke werkdag van 08:30 tot 17:00 uur
Telefoonnummer:
070 – 315 41 00
Fax:
070 – 315 41 09