Met het wetsvoorstel ‘regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie’ komt er een wettelijke basis voor voortzetting van de vsv-aanpak. Het voorstel stond tot 8 maart open voor internetconsultatie.  De belangrijkste gedachten van onze reactie op het voorstel is; Wat wordt nou precies onze opdracht? En voor wie?

Lees hier:
Concept wet regionale samenwerking vsv en jongeren in kwetsbare positie
Onze reactie,  concept wet voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare positie.
Reactie Ingrado internetconsultatie vsv-jongeren in kwetsbare positie