startWijzer

De nieuwe naam voor
alle activiteiten van
RMC De Friese Wouden

startWijzer begeleidt jongeren in regio De Friese WoudenstartWijzer is een gemeentelijk samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in de regio De Friese Wouden: Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. bij het maken van een goede start in de maatschappij. We zetten ons in om jeugdigen hun schoolopleiding te laten afmaken en schoolverzuim te voorkomen. We volgen en begeleiden jongeren tot 23 jaar, met als doel ze een opleiding te laten voltooien op het meest passende niveau en ze een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te laten halen.

Waarom een nieuwe naam?

De naam RMC De Friese Wouden (voluit Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie De Friese Wouden) dekte de meld- en coördinatietaken voor jongeren van 16 tot 23 jaar. Vanaf 1 januari 2019 werken de leerplichtambtenaren ook regionaal met elkaar samen voor jongere kinderen vanaf 5 jaar. Daarnaast volgen we nu ook jeugdigen vanaf 12 jaar in het vmbo en het speciaal onderwijs die zich in een kwetsbare positie bevinden. Daarom werd het tijd voor een nieuwe naam met een positieve insteek, die al onze activiteiten omvat.

De naam startWijzer is makkelijk te onthouden en kan daardoor sneller bekendheid krijgen onder de doelgroepen. startWijzer verwijst naar startkwalificatie, slimmer starten met de rest van je leven, ‘wijzer zijn’ en ‘wijzer worden’. Het benadrukt het positieve: ‘behaal een startkwalificatie’ en legt – zoals het oude logo – niet het accent op de meld- en handhavingsfunctie.

Nieuw logo

Een nieuwe naam, een nieuw logo. Met een opgaande pijl die symbool staat voor de jongere die dankzij de begeleiding van de zeven samenwerkende regiogemeenten kan groeien en daardoor zijn eigen pad kan kiezen (en uiteindelijk de cirkel verlaat). 

In het logo is startWijzer gesymboliseerd door de S + de pijl (de pijl wijst: wijzer)

Ons credo:
‘Leren & kwalificeren’

Met het nieuwe credo sluiten we aan bij de twee hoofdtaken van onze organisatie, terwijl ‘Leren & kwalificeren’ ook duidt op de persoonlijke groei van jeugdigen en de doorlopende begeleidingslijn vanuit startWijzer.

In het nieuwe schooljaar

De officiële startdatum van startWijzer is 1 november 2019. De naam RMC De Friese Wouden komt u wellicht nog tegen (ook de oude website blijft voorlopig nog online), maar zal steeds verder naar de achtergrond verdwijnen. Behalve de nieuwe naam en het nieuwe logo verandert er voor ouders, jeugdigen en onze partners niets.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe naam, het nieuwe logo of wat dit verder betekent voor u of uw organisatie? Neem dan contact op met Bob de Wildt, coördinator startWijzer: b.de.wildt@smallingerland.nl
06 5007 0952

 

Contact
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
0512-581234

startWijzer: 
Leerplicht en RMC De Friese Wouden