Verwijsindex

professionals

De Verwijsindex is een digitaal systeem dat signalen van professionals over jeugdigen (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. 

Wij doen ons best (vaak samen met school en soms ook met andere professionals), om de jeugdige zo goed mogelijk te ondersteunen zodat de jeugdige zich optimaal kan ontwikkelen. Als er meer professionals bij de jeugdige betrokken zijn, bijvoorbeeld een mentor, leerplichtambtenaar, hulpverlener, maatschappelijk werker etc. is het lang niet altijd duidelijk, wie er allemaal bij hem/haar betrokken zijn. 

Wanneer professionals een signaal van betrokkenheid afgeven in de Verwijsindex is het meteen duidelijk wie actief betrokken is bij de jeugdige. Het zorgt ervoor dat we een gesprek kunnen plannen met de jeugdige (en zijn/haar ouders) en alle (relevante!) betrokkenen, zodat we met elkaar af kunnen spreken hoe we de jeugdige gezamenlijk het beste kunnen ondersteunen. We voeren deze gesprekken het liefste met de jeugdige (en/of  ouders) zodat de jeugdige precies op de hoogte is van wat we bespreken. De jeugdige (en/of ouders) heeft het recht om het eigen dossier in te zien. De jeugdige kan hierin lezen wat wij samen met wie hebben besproken.

Ons signaal van betrokkenheid blijft in principe 2 jaar staan, daarna verloopt het signaal. Mochten wij na 2 jaar nog bij de jeugdige betrokken zijn dan verlengen we het signaal.

Alleen de professional die bij de jeugdige een signaal van betrokkenheid afgeeft in de verwijsindex kan zien of er ook een andere professionals betrokken is. Professionals kunnen niet zo maar in de Verwijsindex zoeken.