Regionale programma’s 

“Aanval op schooluitval” is een landelijk programma dat sinds 2008 actief is. Het is een pakket aan extra maatregelen dat schooluitval actief bestrijdt. Het Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor dit programma extra regionale middelen beschikbaar. Dit geld is bestemd voor regionale plannen. Regionale partijen – onderwijs en gemeenten – stellen samen een regionaal programma op. Dit programma geldt vervolgens voor 4 jaar. In de regio De Friese Wouden hebben alle partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst vormt de grondslag voor het regionale programma.

De afschaffing van convenanten

Na afloop van het tweede VSV Convenant in 2016 is door het Ministerie van OCW besloten om in de toekomst niet langer te werken met convenanten. De regionale samenwerking wordt wel opnieuw gestimuleerd door het Ministerie. Dit doen ze door extra geld beschikbaar te stellen, maar de regio stelt zelf een programma op.

Uitbreiding van de doelgroep

De doelgroep van het rmc is in het regionale programma uitgebreid. Naast de al bekende voortijdig schoolverlaters, komt nu ook de volgende doelgroep erbij: jongeren van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de niveaus van de vmbo basisberoepsgerichte leerweg, ISK en mbo-entree. Hierbij is het van belang dat jongeren de uitstroom arbeid of onderwijs hebben gekozen.

Het regionale programma 2017-2020

In het huidige regionale programma werken we met drie thema’s, te weten:

  1. Stay in school – Gericht op het voorkomen van uitval uit het onderwijs van overbelaste jongeren.
  1. Take the next step – De organisatie van een netwerk rondom de overstapmomenten van voortijdig schoolverlaters die niet zelfstandig de weg terug naar school vinden.
  1. Back to school – Begeleiding van oude voortijdig schoolverlaters die niet zelfstandig de weg terug naar school vinden.

 

Nieuwsgierig? In onderstaand filmpje wordt het regionale programma 2017-2020 in 5 minuutjes toegelicht.

Contact
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
0512-581234

startWijzer: 
Leerplicht en RMC De Friese Wouden