Diensten rmc

rmc – professionals

Het rmc voert een wettelijke taak uit om jeugdigen die problemen ondervinden in hun onderwijsloopbaan te registreren en te begeleiden. We brengen kansen en hindernissen in beeld en herplaatsen, voor zover mogelijk, de jeugdige in een onderwijstraject.

Hiervoor hebben we verschillende middelen tot onze beschikking:

Trajectbegeleiding
Onze trajectbegeleiders zorgen voor:

 • Het monitoren en registreren van voortijdig schoolverlaters;
 • Het benaderen en begeleiden van voortijdig schoolverlaters, gericht op terugleiden naar school, al dan niet in combinatie met werk;
 • Het coördineren en opbouwen van samenwerkingen tussen partijen die te maken hebben met voortijdig schoolverlaters. Daarbij ontwikkelen wij in samenwerking met onze partners beleid om het voortijdig schoolverlaten aan te pakken.
Overstapcoaches

Take the next step is een project voor jongeren die de overstap gaan maken van school naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of bijvoorbeeld dagbesteding. Onder dit project vallen jongeren vanuit:

 • vmbo basisberoeps en leerwerktraject
 • voortgezet speciaal onderwijs
 • praktijkonderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs (entree) en mbo-2
 • internationale schakelklas

De overstapcoaches begeleiden jongeren bij reguliere overstapmomenten. Dit kan voor, tijdens en na de overstap zijn. Hierbij sluiten zij zoveel mogelijk aan op bestaande overlegstructuren. Het doel is om ervoor te zorgen dat jongeren binnen het onderwijs blijven of een passende werkplek vinden.

EducatieMeter
EducatieMeter is een digitaal assessment bedoeld voor jongeren met een ontwikkel- en/of opleidingsvraagstuk in het voortgezet en beroepsvoorbereidend onderwijs. EducatieMeter inventariseert en toetst de persoonlijke waarden, interesses en omstandigheden en geeft een beeld van de intrinsieke motivatie van een jongere.

Waarom valt de ene jongere uit en de andere niet? Uit onderzoek is gebleken dat hier een groot aantal (combinaties van) oorzaken aan ten grondslag ligt. Samengevat zijn er altijd problemen in de ‘fit’ tussen leerling, school en begeleiding. Dit komt telkens tot uitdrukking in een mismatch van persoonskenmerken met bepaalde kenmerken van studie en onderwijsaanbod.

EducatieMeter

ePortfolio

Begeleidt u een jongere die een stap wil maken vanuit dagbesteding richting participatie?
Bent u op zoek naar handvaten in het begeleiden van jongeren richting onderwijs?

Door te werken met een ePortfolio kunt u samen met de jongere onderzoeken of een stap richting participatie en/of onderwijs bij de jongere past.

Loopbaangesprek
Het rmc assisteert

 • Jongeren die op zoek zijn naar een leerbaan/leerwerkplek, noodzakelijk voor het starten van een bbl-opleiding.
 • Werkende jongeren zonder startkwalificatie, waarbij de werkgever natuurlijk een belangrijke rol speelt in het omzetten van deze baan naar een leerbaan of in het aanbieden van ( intern) beroepsgerichte cursussen.
 • Ondernemers, met kennis op het gebied van onderwijs (werken en leren), subsidies voor werkgevers en het worden van een erkend leerbedrijf.