Wetgeving

In Nederland hebben we te maken met wetgeving die jongeren het recht geeft op onderwijs. Zo is er de Leerplichtwet, maar ook de kwalificatieplicht, rmc-wetgeving en de wetgeving ‘jongeren in een kwetsbare positie’. Op deze pagina leggen we uit wat deze wetgevingen inhouden.

Leerplichtwet: van 5 tot 16 jaar

De Leerplicht geldt vanaf 5 en tot 16 jaar. Alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen of verblijven zijn leerplichtig van hun 5e jaar. Ze moeten dan dus verplicht naar school. Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Is een kind 5 jaar, dan moet het naar school. Jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden of tot aan het einde van het twaalfde schooljaar. De periode op de basisschool telt mee voor acht jaar. Ook als hierover minder lang is gedaan. Daarna zijn jongeren tot 18 jaar ‘kwalificatieplichtig’.

Kwalificatieplicht: van 16 tot 18 jaar

Wanneer jongeren 16 jaar zijn geworden, kunnen ze na dat schooljaar nog niet stoppen met school. Dit is omdat ze dan nog kwalificatieplichtig zijn. Dat betekent dat zij moeten werken aan het behalen van een startkwalificatie. Jongeren zijn kwalificatieplichtig tot hun 18e verjaardag.

Kwalificatieplicht betekent niet dat jongeren vijf dagen per week naar school moeten gaan. Het is ook mogelijk om onderwijs te volgen via een combinatie van werken en leren. Bijvoorbeeld zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Bij deze leerweg gaan jongeren drie of vier dagen per week aan de slag bij een werkgever. Dit kan alleen via een leerwerkovereenkomst. Daarnaast volgen jongeren één of twee dagen onderwijs.

Doorstroompunt-wetgeving: van 12 tot 23 jaar

De Doorstroompunt-wetgeving is niet in een aparte wet vastgelegd, maar heeft te maken met een aantal wetten:

  • Wet op het voortgezet onderwijs
  • Wet educatie en beroepsonderwijs
  • Wet op de expertisecentra

Het doel van deze wetgeving is het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De wetgeving omvat alle jongeren tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. Er gelden uitzonderingen voor:

  • Jongeren die afkomstig zijn van het praktijkonderwijs (pro) en een getuigschrift of een schooldiploma hebben;
  • Jongeren die afkomstig zijn van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarkt of dagbesteding’.

 

Contact
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
0512-581234

startWijzer: 
Leerplicht en RMC De Friese Wouden