Wat doen wij?

over ons
De hoofdtaken van leerplicht & rmc in regio De Friese Wouden zijn het uitvoeren van de leerplichtwet en de aanpak voortijdig schoolverlaten (rmc).
Uitvoeren Leerplichtwet

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dit is in Nederland via de Leerplichtwet geregeld. De leerplichtambtenaren in onze regio zien er op toe dat alle leerplichtige jongeren naar school gaan.

De begrippen preventie, zorg en helder handhaven staan hierbij centraal.
Naast de handhavingstaak is er veel ruimte voor de maatschappelijke zorgtaak.

Ook preventief geven onze leerplichtambtenaren advies over de leerplichtwet en behandelen zij verlof- en vrijstellingsverzoeken.
Het grootste deel van de tijd zijn leerplichtambtenaren, samen met hun samenwerkingspartners, actief bezig een oplossing te vinden voor problemen of belemmeringen die de schoolloopbaan van een jongere in gevaar brengen.

Aanpak voortijdig schoolverlaten (rmc)

Grofweg zijn de taken van het rmc:

  • Monitoren en registreren van voortijdig schoolverlaters;
  • Benaderen en begeleiden van voortijdig schoolverlaters, gericht op terugleiden naar school, al dan niet in combinatie met werk;
  • Het coördineren en opbouwen van samenwerkingen tussen partijen die te maken hebben met voortijdig schoolverlaters. Daarbij ontwikkelen wij in samenwerking met onze partners beleid om het voortijdig schoolverlaten aan te pakken.

Wat dat in de praktijk betekent voor jongeren, ouders en professionals, treft u aan onder de betreffende koppen.

Contact
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
0512-581234

startWijzer: 
Leerplicht en RMC De Friese Wouden