De verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem dat signalen van professionals over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Wij doen ons best om jongeren zou goed mogelijk te ondersteunen, zodat ze zich optimaal kunt ontwikkelen. We doen dit vaak samen met school en soms ook met andere professionals. Als er meer professionals betrokken zijn – bijvoorbeeld een mentor, leerplichtambtenaar, hulpverlener of maatschappelijk werker – dan is het lang niet altijd duidelijk wie er allemaal betrokken zijn. Daarvoor is de verwijsindex ingericht.

Het nut van de verwijsindex 

Professionals kunnen een signaal van betrokkenheid afgeven in de verwijsindex. Daardoor is het meteen duidelijk wie actief betrokken is. Het zorgt ervoor dat we een gesprek kunnen plannen met jongeren, ouders en/of verzorgers en alle andere relevante betrokkenen. Zo kunnen we met elkaar afspreken hoe we gezamenlijk het beste ondersteuning kunnen bieden. We voeren deze gesprekken het liefste samen. Dus met jongeren en hun ouders en/of verzorgers. Op die manier weet iedereen precies wat we bespreken. Daarnaast heeft de jongere het recht om eigen dossier in te zien. Hierin kun je lezen wat wij samen hebben besproken, maar ook met wie nog meer.

De geldigheid en toegankelijkheid van het signaal

Ons signaal van betrokkenheid blijft in principe twee jaar staan. Daarna verloopt het signaal. Als wij na deze 2 jaren nog steeds betrokken zijn, dan verlengen we het signaal. Alleen de professional die een signaal van betrokkenheid afgeeft in de verwijsindex kan zien of er ook andere professionals betrokken zijn. Niet iedereen kan dus zomaar in de verwijsindex zoeken.