Over startWijzer

Bij startWijzer gaan we de strijd aan met schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in de regio De Friese Wouden. Ons team bestaat uit (mbo-)leerplichtambtenaren, doorstroomcoaches, medewerkers leerlingenadministratie, beleid en coördinatie.  

Wat doet startWijzer

startWijzer begeleidt jongeren in de regio De Friese Wouden bij het maken van een goede start in de maatschappij. We zetten ons in om jongeren hun schoolopleiding af te laten maken en schoolverzuim te voorkomen. We volgen en begeleiden jongeren tot 23 jaar, met als doel ze een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te laten halen. startWijzer is een gemeentelijk samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in de regio De Friese Wouden.  

In ons team Na(ar school) werken collega’s die taken uitvoeren voor Gemeente Smallingerland. Denk aan: leerlingenvervoer, leerlingenadministratie en leerplicht.  En collega’s die taken uitvoeren voor de regiogemeente in De Friese Wouden (Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf). Deze collega’s focussen zich op:  

  • mbo-leerplicht;
  • voortijdig schoolverlaten;
  • jongeren in een kwetsbare positie die een overstap maken;
  • advisering over de schoolbaarheid en leerbaarheid van jeugdigen die een uitkering aanvragen gedurende hun verplichte zoektijd;
  • en rmc-coördinatie, programmamanagement en beleid (ketensamenwerking en projecten).

Samen dragen we verantwoordelijkheid voor het bereiken van onze missie. Dit doen wij in samenwerking met onze partners, waaronder bijvoorbeeld het onderwijs en gemeenten.

Leerplichtambtenaren

De leerplichtambtenaren in onze regio zien erop toe dat alle leerplichtige jongeren naar school gaan. De begrippen preventie, zorg en handhaven staan hierbij centraal. Naast de handhavingstaak is er veel ruimte voor de maatschappelijke zorgtaak. Daarnaast geven onze leerplichtambtenaren preventief advies over de leerplichtwet en behandelen zij verlof- en vrijstellingsverzoeken. Het grootste deel van de tijd zijn de leerplichtambtenaren actief bezig met het vinden van een oplossing voor problemen of belemmeringen die de schoolloopbaan van jongeren in gevaar brengen. Dit doen zij samen met hun samenwerkingspartners.

Het doorstroompunt

Het doorstroompunt houdt zich bezig met de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Grofweg zijn de taken van het doorstroompunt:

  • Monitoren en registreren van voortijdig schoolverlaters;
  • Benaderen en begeleiden van voortijdig schoolverlaters, gericht op terugleiden naar school, al dan niet in combinatie met werk;
  • Het coördineren en opbouwen van samenwerkingen tussen partijen die te maken hebben met voortijdig schoolverlaters. Daarbij ontwikkelen wij in samenwerking met onze partners beleid om het voortijdig schoolverlaten aan te pakken.

Wat wij in de praktijk kunnen betekenen voor jongeren, ouders en professionals vindt u onder de desbetreffende koppen. 

Verwijsindex

Samen met andere professionals ondersteunen wij jongeren in het afmaken van een schoolopleiding, het behalen van een startkwalificatie of bij het zetten van een nieuwe stap in zijn/haar loopbaan. Om overzicht te houden en om een duidelijk beeld te krijgen van de partijen die betrokken zijn bij een jongere, is de verwijsindex ingericht. Een digitaal systeem at signalen van professionals over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt.

Contact
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
0512-581234

startWijzer: 
Leerplicht en RMC De Friese Wouden