Educatiemeter

rmc en ouders

Het kan best lastig zijn voor uw kind om te bepalen waar zijn/haar interesses, talenten/kwaliteiten en mogelijkheden liggen. Bij het rmc kan uw kind een test/assessment maken. Deze test (genaamd de Educatiemeter) geeft onder andere inzicht in beroeps- en studie-interesses en geeft weer hoe deze interesses worden beïnvloed door zijn/haar omgeving.

Kiest uw kind vanuit zichzelf of wie (omgeving) heeft daar invloed op?
Kan hij/zij zelf onbevangen keuzes maken?
Heeft uw kind wel voldoende draagkracht vanuit een veilige (thuis)basis of is er misschien sprake van mogelijke zorg?

Het assessment bestaat uit een aantal opdrachten en vragen die op de computer worden gemaakt. Als uw kind tot de doelgroep voortijdig schoolverlaters in regio De Friese Wouden behoort, zijn er geen kosten verbonden aan deze test.
De uitkomst van de test bespreken wij met uw zoon/dochter om vervolgens gezamenlijk daarmee aan de slag te gaan.

Wilt u meer informatie hierover?
Neem gerust contact op met één van de rmc-trajectbegeleiders.