Ouders

Als ouder en/of verzorger van een jongere heeft u de verantwoordelijkheid om de Leerplichtwet na te leven. Echter, er kunnen zich situaties voordoen waarin de schoolgang van uw kind belemmerd wordt. startWijzer is er om samen met u te zoeken naar oplossingen voor dit probleem. 

Leerplichtwet en kwalificatieplicht

Iedere jeugdige heeft recht op onderwijs. Dit is in Nederland via de Leerplichtwet geregeld. De Leerplichtwet geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Het uitgangspunt van deze wet is dat jeugdigen volgens het lesrooster naar school gaan. Aansluitend op de Leerplichtwet, geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat uw kind een startkwalificatie moet behalen wanneer hij/zij nog geen 18 jaar is en nog geen startkwalificatie heeft behaald.
Lees meer…

Verlof en vrijstelling

School is geen luxe, maar noodzaak. Onderwijs biedt uw kind kansen om verder te komen in het leven. Succes op school begint met aanwezigheid tijdens de lessen. In de Leerplichtwet staan de regels voor deelname aan het onderwijs. Soms is het afwezig zijn onder schooltijd toegestaan, maar meestal niet.
Lees meer…

Verzuim 

Uw kind is verplicht om naar school te gaan. Elke schooldag en volgens het lesrooster. Indien uw kind niet volgens het lesrooster naar school gaat en niet is afgemeld, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim.
Lees meer…

De juiste hulp voor uw kind

Als uw kind jonger is dan 18 jaar, dan kan de leerplichtambtenaar hulp bieden. Jongeren van 18 tot 23 jaar kunnen terecht bij de rmc-trajectbegeleider of bij een van onze overstapcoaches.

Verwijsindex

Wij doen ons best, vaak samen met school en soms ook met andere professionals, om jeugdigen zo goed mogelijk te ondersteunen. Alles zodat de jeugdige zich optimaal kan ontwikkelen. Als er meer professionals bij de jeugdige betrokken zijn, is het lang niet altijd duidelijk wie er allemaal betrokken zijn. Hiervoor is de verwijsindex ingericht.