In deze kamerbrief kunt u lezen over de uitkomsten van een verkenning naar de inrichting en positionering van het vmbo. Ook beschrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beide OCW) maatregelen om het vmbo en de overgang naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te versterken. Lees Kamerbrief over versterken vmbo