De doorstroomcoach

Ben jij tussen 18 en 23 jaar en heb je nog geen startkwalificatie?Je hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma ( vanaf niveau 2) of een havo/vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd; het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd. Dan ben je in beeld bij het Doorstroompunt (RMC). Je blijft in beeld totdat je een diploma hebt behaald op minimaal mbo 2, havo of vwo.

Wanneer kan een doorstroomcoach helpen

Je zit op het mbo. Of nog niet. Of niet meer. Je wilt je diploma halen, maar je vindt dit lastig. Wanneer één van onderstaande situaties op jou van toepassing is, dan is de rmc-trajectbegeleider er voor jou:

  • Weet je niet welke opleiding bij je past?
  • Houd je het niet lang uit in de schoolbanken?
  • Heb je problemen waardoor het niet lukt om je op school te richten?
  • Lijkt het volgen van een opleiding niet mogelijk?

Maak kennis met de doorstroomcoach

Als doorstroomcoach helpen we jou bij het maken van keuzes voor een goede start in de maatschappij, verzuim te voorkomen en door jou te coachen bij het behalen van een startkwalificatie.

Als jij te vaak zonder geldig reden afwezig bent of wanneer je door je opleiding wordt uitgeschreven, krijgt de doorstroomcoach een DUO-melding. Je wordt dan door de doorstroomcoach uitgenodigd om te bespreken wat er aan de hand is. Daarnaast bespreken we wat ervoor nodig is om een ideale loopbaan te creëren. Dit gesprek kan plaats vinden op het gemeentehuis, op school, bij jou thuis of op een andere plek waar jij je prettig voelt.

De doorstroomcoach biedt kansen

Door samen met jou op zoek te gaan naar mogelijkheden op het gebied van school, werk of dagbesteding, zoeken we samen naar kansen. Als dit niet mogelijk is kijken we naar andere opties. We streven ernaar jou inzicht te geven in jouw interesses, kwaliteiten en ontwikkelpunten. Maar ook ondersteunen we je bij het vinden van een leerbaan, noodzakelijk voor het starten van een bbl-opleiding. Tot slot bieden we ondersteuning bij het omzetten van jouw baan naar een leerbaan of het aanbieden van beroepsgerichte cursussen.

Bekijk hier welke van onze diensten jou het beste ondersteunen!

Samen komen we verder 

Zodra je verzuimt of wanneer je bent gestopt met school, geeft de doorstroomcoach een signaal af in de verwijsindex. Zijn er meer instanties die een signaal hebben afgegeven? Bijvoorbeeld school, jongerenwerk of hulpverlening, dan worden deze signalen samengebracht. Zo kunnen wij beter samenwerken en jou zo goed mogelijk helpen.