De overstapcoach

De overstapcoach is er speciaal voor jou wanneer jij een overstap gaat maken van school naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of een ander passend traject. Zit jij op de beroepsgerichte leerweg van het vmbo, op het voorgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de ISK en ga je een overstap maken, dan is de overstapcoach er voor jou. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Ga je straks naar het mbo?
  • Ga je aan het werk? 
  • Wil je een ander passend traject?

Maak kennis met de overstapcoach

Het gaat om een verandering van jouw omgeving en dit kan spannend zijn. Om je zo goed mogelijk te helpen bij een nieuwe stap in jouw loopbaan kun je de hulp van een overstapcoach inschakelen. De overstapcoach kan jou onder andere helpen bij het maken van de juiste keuzes bij een nieuwe stap. Daar naast onderhouden wij contact met je tijdens en na jouw overstap en zorgen we voor optimale samenwerking tussen iedereen die bij jouw overstap betrokken is.  Kortom, de overstapcoach zorgt voor een soepele overstap.

We bieden kansen door:

  • Ons te richten op de overstapmomenten van jongeren, voor of na het behalen van een diploma of getuigschrift;
  • We ondernemen actie naar betrokken partijen wanneer een goed vervolg ontbreekt. Indien nodig kan de overstapcoach de begeleiding tijdens de overstap dan tijdelijk op zich nemen om ervoor te zorgen dat jij goed aankomt;
  • Daarnaast houden we jou in beeld en we volgen jou voor, tijdens en na de overstap. Hierbij sluit de overstapcoach zoveel mogelijk aan op bestaande overlegstructuren.