Jongeren

Jij hebt recht op onderwijs!

In Nederland is dit vastgelegd in de Leerplichtwet. Deze wet geldt vanaf het moment dat je 5 jaar bent. Naast de Leerplichtwet kennen we ook andere wetten, bijvoorbeeld de kwalificatieplicht. Bij startWijzer werken leerplichtambtenaren, doorstroomcoaches en overstapcoaches die jou ondersteunen op het gebied van school, werk of een ander passend traject. Lees snel verder om te ontdekken wat wij voor jou kunnen betekenen! 
 

De leerplichtambtenaar: voor jongeren tot 18 jaar

De leerplichtambtenaar is er voor jou. Het uitgangspunt is dat jij volgens het lesrooster naar school gaat en dat jouw school hierop toeziet. Als er sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim, dan meldt jouw school dit bij de leerplichtambtenaar. Als leerplichtambtenaren ondersteunen wij jou om je schoolopleiding af te maken. Hoe we dit precies doen leggen we je graag uit.
Lees meer…

De doorstroomcoach: voor jongeren van 18 tot 23 jaar

Wanneer jij tussen 18 en 23 jaar oud bent en nog geen startkwalificatieJe hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma ( vanaf niveau 2) of een havo/vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd; het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd. hebt, ben je in beeld bij het Doorstroompunt (RMC). Je blijft in beeld totdat je een diploma op minimaal mbo 2, havo of vwo behaalt. Als jij zonder geldige reden afwezig bent of wanneer je door je school wordt uitgeschreven, dan krijgt de doorstroomcoach een melding via DUO.

Weet je niet welke opleiding bij je past en heb je hulp nodig bij je studiekeuze, houd je het niet lang uit in de schoolbanken of heb je problemen waardoor het niet lukt om je op school te richten? De doorstroomcoach is er voor jou!
Lees meer…

De overstapcoach: klaar voor een nieuwe stap?

De overstapcoach is er voor jou wanneer je op de beroepsgerichte leerweg van het vmbo zit, op het voorgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de ISK. We kunnen je helpen als je straks naar het mbo gaat, wanneer je aan het werk wilt of wanneer je op zoek bent naar een ander passend traject. Het gaat om een verandering in jouw omgeving en dat kant spannend zijn. Om je zo goed mogelijk te helpen bij een nieuwe stap in jouw loopbaan kun je contact opnemen met de overstapcoach.
Lees meer…

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem dat signalen van professionals over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Wij doen ons best (vaak samen met school en soms ook met andere professionals), om jou zo goed mogelijk te ondersteunen zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen. Als er meer professionals bij jou betrokken zijn, bijvoorbeeld een mentor, leerplichtambtenaar, hulpverlener, maatschappelijk werker etc. is het lang niet altijd duidelijk, wie er allemaal bij jou betrokken zijn. De verwijsindex helpt ons om signalen bij elkaar te brengen.