Je hoort het helaas steeds vaker. Privacygevoelige informatie ligt op straat doordat hackers e-mailverkeer onderscheppen. Bij leerlingzaken e-mailen we jongeren, ouders en professionals bestanden met privacygevoelige informatie. We willen natuurlijk voorkomen dat de gegevens van u kind(eren) in het bezit komen van hackers.

Vanaf nu gebruiken we Cryptshare om e-mails en bijlagen te versleutelen. Kwaadwillende mensen kunnen zonder in het bezit te zijn van de sleutel geen kennis nemen van de inhoud.

In het vervolg sturen we daarom 2 e-mails. De 1e e-mail met de privacygevoelige inhoud is beveiligd met een wachtwoord en de 2e e-mail bevat informatie over dit wachtwoord. U kunt de versleutelde e-mail gedurende maximaal twee weken openen. Voor het aflopen van deze termijn moet u de inhoud van de e-mail in een eigen bestand of in een persoonlijke map opslaan om deze later te kunnen raadplegen.